Dopis předsedy ÚV ČSBS poslankyni Parlamentu ČR prof. JUDr. Heleně Válkové, CSc.

09.05.2016 09:04

Dopis předsedy  ÚV ČSBS poslankyni Parlamentu ČR prof. JUDr. Heleně Válkové, CSc. – ve věci Mezinárodní den studenstva ze dne 20. dubna 2016:

Vážená paní poslankyně!

   V souvislosti se zamítnutím Poslanecké sněmovně Senátem vráceného návrhu zákona o státních svátcích a významných dnech, jehož jste byla předkladatelkou, se na Vás jménem všech členů ČSBS, i jménem dosud žijících pamětníků roku 1939, obracím s naléhavou žádostí. Předložte prosím ten návrh zákona znovu a samostatně, bez dalších dodatků, jako opakovaný návrh navrácení Mezinárodního dne studentstva (MDS) do českých kalendářů – samozřejmě s oním doslovem: Den boje za svobodu a demokracii!

   Opravdu s velkým rozhořčením jsme přijali diskusi, která se ve sněmovně k celému tématu rozpoutala, zvláště názory poslanců TOP 09, ODS a dalších, kteří odmítají cokoliv pozitivního z  časů před rokem 1989 – vše z dob socialismu je špatně, je třeba „vykořenit zlo“ a jakékoliv hodnoty té doby zakázat a nepřipustit. Nějak ale mnozí z oněch rozhořčených a proti-hlasujících pánů a dam poslanců zapomněli na to, že studovali a získávali vysokoškolské tituly právě v čase onoho reálného socialismu – a to i spolu se státnicemi z marxismu-leninismu!

   Nelze zamítat vše, co bylo dříve, jen je třeba některým věcem, a pojmům, vrátit jejich hodnotu a smysl.  Symbolicky je oprášit a dát jim nový význam, nový lesk. V čase před rokem 1989 se hrála Smetanova „Má vlast“ a v lóži na slavnostním zahájení Pražského jara seděli vždy všichni prezidenti, od Beneše, přes Gottwalda až k Husákovi. Budeme proto rušit i tuto desítky let trvající tradici prestižního hudebního festivalu? Nejen v našich, ale i světových galeriích jsou velmi ceněna, a na dražbách za vysoké sumy prodávána výtvarná i sochařská díla z doby tzv. socialistického realismu. Zakážeme proto zákonnou normou prodej těchto uměleckých děl a nebudeme je ani v naší zemi nikdy vystavovat? 

   Samotný MDS, jediný světově uznávaný svátek vzniklý z české iniciativy, byl založen před 75. lety v Anglii našimi legendárními osobnostmi 2. světové války, v čele s plk. MUDr. Macháčkem! Nevzniknul v sídle bývalé sovětské KGB, ale mezi mladými lidmi ve Velké Británii, na jejich kongresu, kde byli přítomni zástupci z 26 zemí světa!  Jak se máme nyní podívat do očí těm několika ještě žijícím pamětníkům roku 1939? Jak se neschválení MDS slučuje s tím, že aktivními účastníky jeho oslav za doby socialismu byli bezesporu i studenti Jan Palach či Jan Zajíc, nositelé „im memoriam“ vysokých státních i vojenských řádů?

    Věříme, že ono zamítnutí výše uvedeného zákona znepokojí i současné studenty všech stupňů našich škol, včetně svátek dehonestujících slov pana poslance Kalouska a dalších jeho kolegů z pravicových lavic Poslanecké sněmovny.

      Vážená paní poslankyně, doufáme, že kladně uvážíte nové předložení příslušné zákonné normy, která znovu bude předložena Poslanecké sněmovně k hlasování - tedy že se nakonec s Vaší velkou snahou podaří, aby současná vládní i sněmovní koalice byla schopna onu zákonnou změnu, týkají se   MDS, prosadit.

Děkuji Vám.

                                                                                                                       plk.v.v. ing. Jaroslav Vodička

                                                                                                                              předseda ÚV ČSBS