Dopis předsedy ÚV ČSBS Jaroslava Vodičky velvyslanci Francouzské republiky v ČR

18.07.2016 10:17

J.E. pan Jean-Pierre Asvazadourian
velvyslanec Francouzské republiky v ČR
Velkopřevorské nám. Č. 2
118 01 Praha 1 V Praze dne 15. července 2016
Vážený pane velvyslanče,
měl jsem včera tu čest popřát Vám a Vaší zemi vše dobré k státnímu svátku. Zcela jistě Vás, ani mě, nenapadlo, že ono dopoledne Dne dobití Bastily je již v městě Nice připraven atentátník, aby oslavy svátku Francie zhatil a přidal k dějinám tohoto dne hlubokou krvavou ránu. Domnívám se, že je třeba, i v rámci celé Evropy, tvrdě postupovat proti teroristům, tvrdě a nemilosrdně. Kdy se Evropa, Evropská unie, konečně poučí?
Tlumočte prosím moji soustrast i soustrast členů Českého svazu bojovníků za svobodu rodinám a blízkým všech těch desítek zabitých. Symbolicky i my jsme v tomto smutném tragickém čase s lidem Francie.
S úctou:
plk.v.v.ing. Jaroslav Vodička