Dopis předsedy ÚV ČSBS Ing. Jaroslava Vodičky předsedovi Poslanecké sněmovny PČR

13.04.2017 08:03

Vážený pan

Jan Hamáček

předseda Poslanecké sněmovny PČR                                                            V Praze dne 10. dubna 2017

 

Věc:

novela Zákona o ČT č. 483/1991 Sb., 966/0: strana 9: -kandidáti na člena Rady ČT předsedovi Senátu.

 

 

Vážený pane předsedo,

 

   Poslanecká sněmovna by měla ještě v tomto funkčním období projednávat novelu Zákona o České televizi tak, jak ji předkládá poslanec Martin Komárek spolu s týmem dalších poslanců. Samozřejmě vítáme, že v návrhu novely onoho zákona je výrazná změna, tedy že by jednoho člena Rady České televize měl jmenovat předseda Senátu – na návrh vzešlý z počtu 22 vyjmenovaných spolků. Zde ale máme tyto zásadní výhrady:

  • proč předseda Senátu má šanci jmenovat jen jednoho člena Rady České televize? Senát je naší ústavní pojistkou, má rovněž svůj mediální výbor a bezesporu by bylo vhodné, aby z jeho vůle byla i volena alespoň jedna třetina členů Rady České televize. (Nikoliv tedy jen jediný člen jmenovaný předsedou Senátu.) Senát zde zaručuje větší „nestranickost“ při šanci případné svojí volby.
  • další naše připomínka je pro ČSBS neméně důležitá: mezi 22 vyjmenovanými spolky a dalšími organizacemi na straně 9 plánované novely Zákona o České televizi 966/0 není uveden žádný spolek, který by svojí činností naplňoval obecnou povinnost České televize jako veřejnoprávní instituce, tedy být pamětí národa, i historickou ochranou jeho národní identity. Naopak tam je uveden spolek ekologických organizací, Hospodářská komora a jiné spolky, které mají na provozu České televize svoje umělecké i vlivové zájmy (např. Herecká asociace, Asociace profesionálních divadel), či také svoje zájmy obchodní a neméně vlivové (např. Asociace producentů v audiovizi, FITES). Zde se na Vás obracíme se žádostí, abyste se zasadil o to, aby mezi 22 jmenovaných spolků a organizací novely zákona o České televizi byl zařazen i náš spolek Český svaz bojovníků za svobodu.Dle Stanov ČSBS je naším cílem posilovat vlastenecké uvědomění občanů ČR, historickou paměť k naší historické vojenské i odbojové činnosti a také je naší velkou snahou vystupovat proti snahám podrývat základy naší státnosti a účelově zkreslovat české i československé dějiny.

Očekávám Vaše stanovisko k celé věci, děkuji za něj a jsem s pozdravy:

 

 

                                                                                                                  Plk.v.v. Ing. Jaroslav Vodička

                                                                                                                        předseda ÚV ČSBS

 

 

Kopie na vědomí:

 

Milan Štěch – předseda Senátu PČR

Martin Komárek – poslanec Poslanecké sněmovny PČR