Dopis ministrovi Lubomíru Zaorálkovi

27.03.2014 10:56

Vážený pan

Lubomír Zaorálek

ministr zahraničních věcí ČR

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

 

 

                                                                            V Praze dne 25. března 2014

 

 

Vážený pane ministře,

 

vzhledem k tomu, že vláda J. Rusnoka byla snad všemi politickými stranami, zřejmě i ČSSD, vyzývána, aby  se zdržela všech kroků, zvláště personálních, jejichž učinění není bezpodmínečně nutné, čekali jsme, že členy Česko-německého fóra budoucnosti (ČNFB)  budete jmenovat až Vy po nástupu do funkce. Jakmile jsme však zjistili, že české členy ČNFB již jmenoval ministr J. Kohout, viděli jsme dvě možnosti, jak vzniklou situaci řešit.

 

Jedna z nich spočívá ve jmenování kandidáta Vlasteneckého fóra, které představuje celou řadu českých vlasteneckých organizací, jako stálého hosta české části Správní rady ČNFB. Nabízí se však i druhé řešení. Jak jsme informováni, byla Kristina Larischová jmenovaná ministrem J. Kohoutem do Správní rady české části ČNFB. O jmenované jste svého času prohlásil, že si ji z postu vědecké pracovnice Friedrich Ebert Stiftung, jíž zastávala v pražské kanceláři nadace, vezmete s sebou na ministerstvo zahraničních věcí, aby Vám zajišťovala kontakty na německé sociální demokraty.

 

A tady, jak si myslíme, se nabízí možnost, aby K. Larischová, vzhledem k nově nabyté funkci na MZV ČR, Správní radu ČNFB opustila, rezignovala. Nejenom my nepovažujeme za vhodné, aby ve Správní radě ČNFB byl činný někdo, kdo je pracovníkem Vašeho ministerstva a současně spojkou na německé sociální demokraty. Takto, jak jsme přesvědčeni, není ani Správní rada ČNFB konstruována. Na  uvolněné místo pak  můžete jmenovat našeho kandidáta, který by zastupoval široké spektrum českých vlasteneckých organizací ve Správní radě ČNFB, jež dosud nikdy v tomto orgánu zastoupeny nebyly, přestože z německé části SR ČNFB mají dva zástupci přímou vazbu na sudetoněmecký landsmanšaft  a jeden vztah zprostředkovaný. Toto jsou faktické údaje, o kterých by měl vědět každý nezaujatý člověk a který by měla česká strana při jmenování nových členů zohledňovat. 

 

O uvedeném jsme Vám psali již v Petici na ochranu českých zájmů z 26. 2. 2014. Rovněž znovu zdůrazňujeme, že personální návrh máme již delší dobu připravený. Stačí, když o něj projevíte zájem. Samozřejmě že Vám můžeme navrhnout i dalšího vhodného kandidáta, abyste měl možnost výběru. Záleží čistě na Vašem rozhodnutí, pane ministře.

 

Ještě jednu skutečnost bychom rádi uvedli. Naše obhajoba českých zájmů se nikdy netýkala a netýká pouze minulosti. Právě naopak. Jde nám především o budoucnost, ta je však, jak jsme přesvědčeni, v každém případě spojená, jak s přítomností, tak s minulostí. Nelze spoluvytvářet budoucnost, abychom současně nehleděli k přítomnosti a poučením z minulosti.

 

Váš pracovník, který  z Vašeho pověření uvedenou petici vyřizoval, nás obšírněji informoval o zaměření ČNFB, ale opomněl odpovědět na tři přesně formulované otázky, které jsou v závěru výše uvedené petice, ač to byla jeho povinnost vyplývající z petičního zákona. Budeme proto velmi rádi, když  tak učiníte alespoň dodatečně. Děkujeme za laskavost.

 

S pozdravem                                                 

 

                                                                            Ing. Jaroslav Vodička

                                                        předseda ČSBS a Vlasteneckého fóra