Dopis ministrovi Lubomíru Zaorálkovi

20.02.2014 12:15

Vážený pan ministr

Lubomír Zaorálek

MZV ČR

Černínský palác

Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 – Hradčany

                                                                     V Praze dne 11. února 2014

 

Vážený pane ministře,

 

očekávali jsme, že české členy Správní rady Česko-německého fondu budoucnosti budete jmenovat Vy po Vašem nastoupení do funkce ministra zahraničních věcí ČR. Z toho důvodu  jsme se v dobré víře bezprostředně poté, co jste přišel do Černínského paláce, s Vámi pokoušeli navázat kontakt. Vždyť vláda premiéra J. Rusnoka byla snad všemi politickými stranami vyzývána, aby se zdržela jakýchkoliv kroků, které by nebyly bezpodmínečně nutné. Bohužel, dozvěděli jsme se, že  navzdory tomu české členy fondu  jmenoval již pan ministr J. Kohout.

 

Třebaže jsme nyní v těžko řešitelné situaci, domníváme se, že společně bychom nějaké východisko najít mohli. Možná byste mohl jmenovat jednoho z několika našich kandidátů, jejichž jména a potřebné údaje jsme Vám připraveni obratem sdělit, do Správní rady Česko-německého fondu budoucnosti jako stálého hosta v české části Správní rady.

 

Samozřejmě, pokud ze vzniklé situace najdete jinou cestu, budeme rádi a budeme se snažit případným Vašim požadavkům na nás vyhovět. V tomto směru s Vámi budeme všestranně spolupracovat.

 

Vážený pane ministře,

 

Jsme přesvědčeni, že zástupce Vlasteneckého fóra v ČNFB by mohl vylepšit

i dosavadní celkový obraz fondu, který odráží značná část české veřejnosti.

Děkujeme Vám za pochopení a za pomoc při řešení vzniklé situace.

S úctou

                                                                Ing. Jaroslav Vodička

                                                       předseda ČSBS a Vlasteneckého fóra