Dopis klientům Dětského domova

04.07.2017 13:46

        

 

               PŘEDSEDA  

ČESKÉHO  SVAZU  BOJOVNÍKŮ                   

             ZA  SVOBODU

 
 
 
V Praze dne  4. července 2017
 
 
Míra, Milan, Marián, Marek, Patrik klienti Dětský domov 471 57  Krompach č. 47             
 
 
Vážení a milí,   

objevil jsem v tisku informaci, včetně balíku fotografií, že jste se rozhodli, pro podporu Domova důchodců v Chrastavě, vyrazit na kolech až k Baltickému moři, abyste prostě, až Vám samotným není lehko, pomohli dobré věci. A zdařilo se. Musím Vás, kluci, za Váš vskutku odvážný čin pochválit. Kdo ve Vašem věku, bez tréningu, bez řádky týdnů přípravy, by byl schopen se jen tak sebrat, šlápnout do pedálů a jet „jako o život“ proto, aby pomohl seniorům?  Velmi bych si přál, aby mladí, odvážní a stateční lidé jako jste Vy všichni, byli členy Českého svazu bojovníků za svobodu! Gratuluji Vám k Vašemu velkému úspěchu, k statečnému činu, ke kterému jste se prostě odhodlali. Nu a přeji Vám, jak jinak, pěkný čas prázdnin.  

 

S úctou:
 
 
                                                                                                                                                      Plk.v.v. Ing. Jaroslav Vodička                                 

                                                                                                                                                       předseda ÚV ČSBS        
 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ č.tel..: 2 24 26 15 08; 2 24 26 15 70, Fax: 2 24 26 15 84 csbs.sekretariat@volny.cz                                                                                         www.zasvobodu.cz