Deklarace FIR k 70. výročí bitvy u Stalingradu

01.02.2013 20:10

Nikdy nezapomeneme na zásluhy Rudé armády a sovětského lidu na vítězství

nad fašistickým nebezpečím

 

V celém světě se 27. leden slaví jako osvobození nacistického vyhlazovacího tábora Osvětim Rudou armádou v roce 1945. V tomto roce si Mezinárodní federace odbojářů (FIR) připomíná jiné datum.

 

Druhý únor 2013 je dnem 70. výročí historického vítězství Rudé armády u Stalingradu. Toho dne před sedmdesáti lety se 6. armáda nacistického Německa pod velením polního maršála Pauluse a jednotky jeho spojenců vzdaly Rudé armádě pod velením generála Žukova. To byl bezesporu zvrat ve 2. světové válce.

 

Válka vyvolaná německým fašismem byla od samého počátku zaměřená na vraždění, rabování, útlak a ničení. Coventry, Rotterdam, Varšava a Bělehrad jsou symboly plošného leteckého teroru německého wehrmachtu. Osvětim, Buchenwald, Majdanek, Sobibor se zapsaly do paměti lidstva jako místa, kde německý nacismus uskutečňoval svou politiku vyhlazování. Babi Jar, Oradour, Lidice jsou místa nacistického vraždění, nevyžadující vysvětlování.

 

Bitva o Stalingrad představuje historický obrat v boji protihitlerovské koalice a v ukončení okupace dalších území.

Z vojenského hlediska byl právě zde nacistický postup poprvé zastaven a „neporazitelný“ wehrmacht musel přijmout zničující porážku.

Pro odbojové hnutí ve všech okupovaných zemích a v Německu bitva o Stalingrad symbolizovala budoucí porážku fašismu. Z této naděje  muži i ženy  zapojení do odbojového hnutí čerpali sílu, motivaci a optimismus pro pokračování v boji.

 

Bitva o Stalingrad byla vítězná díky odvaze a hrdinství sovětských jednotek a obyvatelstva. Vzpomínáme na padlé a na všechny, kteří bez ohledu na vlastní život a zdraví bojovali za osvobození svých zemí od nacistické okupace a za zničení fašistické bestie. Tuto historii připomíná více než 200 míst v dnešním Volgogradu. FIR zdraví obyvatele tohoto města a děkuje za péči o tyto památky.

 

Vítězství u Stalingradu je pro všechny antifašistické organizace památným dnem. Děkujeme bojovníkům a slibujeme, že přeneseme tuto vzpomínku na současné generace.