Cyklon B v dětských hrách!

05.10.2016 10:25

Cyklon B v dětských hrách!

 

V sobotu 1. října se v areálu Beachklub Ládví konal čtvrtý ročník turnaje v přehazované Ruku na to!, který pořádá ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem (ING Bank Fond NTMd) pro děti z dětských domovů z celé republiky. V kategorii dětí ve věku 13+ obsadil druhé místo tým „Cyklon B“ z Dětského domova Dolní Počernice. Židovské listy kritizovaly skutečnost, že děti pod tímto názvem prošly registrací do soutěže a vyhlášen&i acute;m vítězů. ING Bank Fond NTMd se za celou věc dnes omluvil.

„Upřímně se omlouváme a zajistíme, aby se tato situace v rámci námi pořádaných akcí již nikdy neopakovala,“ reagovala na dotaz ŽL předsedkyně ING Bank Fondu NTMd Jindra Machačová. Uvedla, že  označení týmu Cyklon B samozřejmě nevnímá jako vhodný, ale v rámci organizace takto velkého turnaje, se hned na začátku při registraci nepodařilo tento  kontroverzní název zachytit. „Sama jsem až v momentě, kdy jsme dětem gratulovala ke druhému místu, zjistila, jaký název týmu použily. Jeho nevhodnost jsem s nimi probrala a požádala je, aby takovýto název již nikdy v budoucnosti nepoužily.“

-o-

stanovisko:

 

Chyba, která se stala, není věcí dětí, ostatně je obecněji známo, jak mnohdy nedokonalá a sterilní je výuka dějepisu na základních a středních školách. Chyba s názvem Cykon B pro dětské sportovní družstvo, je především věcí dospělých a jejich nevzdělanosti a nebál bych se užít i termínu: hlouposti. V čase, kdy je řada věcí kolem nás vyhrocených, zastavujeme se i u detailů, které se zdají nedůležité, aby z nich pak narostly velké a nebezpečné věci. Pokud projde jako název Cyklon B, mohli bychom se taky, v rámci dětských her a časů malin nezralých, dočkat i názvu "Hitler Company" pro nějaké středoškolské basketbalové druō stvo. Ono to je i úsměvné, ale nakonec není. Stejně tak, jako příliš úsměvný nebyl ani "kefírer" - mléčný nápoj kefír se zábavnější stylizací Hitlera.. Kapka ke kapce, a je "na stole" průšvih. Proto dbejme nejen na realitu dětského světa, ale především na to, aby kolem dětí, naší budoucnosti, byli skutečně kvalitní a vzdělaní pedagogové, ale i citliví a taktičtí sponzoři akcí cílených na naši nejmladší generaci.

plk.v.v. ing. Emil Kulfánek - 1. místopředseda ČSBS