ČSBS nechce tzv. Mariánský sloup ani Radeckého

12.12.2013 16:00

Je politicky moudré obnovovat něco, co konflikty rozdmýchává a je pro velkou část národa absolutně nepřijatelné?

Listopadové heslo „návrat do Evropy“ si jisté malé, ale vlivné skupiny chtějí naplnit poklonkováním evropským silám, které náš národ a náš jazyk chtěly nezřídka zlikvidovat a zčásti se jim to občas dařilo.

Tak rakouští habsburští císaři rychle využili vítězství na Bílé hoře, aby zlikvidovali téměř všechny tradiční svobody českého království, zrušili zemské sněmy, svébytný právní řád domácího původu a zkonfiskovali ¾ veškerých majetků této země. Poněmčovali Čechy, vyháněli statisíce Čechů do válek, aby jejich zmařené životy posilovaly moc vládnoucí dynastie. Zavedli nevolnictví. Tohle za bezpráví označí všechny širší veřejností přijímané politické teorie zleva doprava, nacionalistické, kosmopolitní i pacifistické, pokud budou jen trochu věrny svým deklarovaným zásadám.

Stoupenci obnovení rakouských pomníků zpravidla neodpovídají na námitky jeho odpůrců. Z taktických důvodů mlčí i o skutečných důvodech jejich postavení. Triumfální tzv. Mariánský sloup vídeňského císaře Ferdinanda III., postavený podle staršího Mariánského sloupu v Mnichově Katolickou ligou na oslavu dobytí a ujařmení země, považují jeho zastánci za součást českých tradic. Naproti tomu jeho svržení samotnými Čechy za první republiky jakoby politickým aktem nebylo. Sloup, na kterém katoličtí andělé probodávají protestanty – mimochodem nic tak násilného není na Husově pomníku – nazývají tito lidé sloupem smíření.

Stoupenci obnovení pomníku Radetzky von Radetz argumentují - byl prý velký Čech. Proč? Když mu v bitvě hodně teklo do bot, zavelel vojákům někdy i česky. Tento rakouský katan několika tisíc Italů, Josef Wenzel Radetzky von Radetz, už má monument ve Vídni i v německé Walhale u Regensburgu.

S oslavami cizinců, kteří drželi Čechy a jiné národy v izolaci od dobových pokročilejších politických zřízení, které respektovaly obyčejné lidi, si vysloužíme leda posměch a opovržení.

Ptáme se: Je politicky moudré obnovovat něco, co konflikty rozdmýchává a je pro velkou část národa absolutně nepřijatelné?