Co víš o československých legiích – Čo vieš o československých légiách? - 13. ročník soutěže

14.01.2014 10:16

Občanské sdružení Odkaz legionářů a odboje v naší vlasti pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška vyhlašuje 13. ročník mezinárodní soutěže pro mládež

Zapojit se mohou žáci základních a středních škol z České  a Slovenské republiky. 

Soutěžící se již tradičně utkají ve třech kolech. První - školní, proběhne od 1. ledna do 21. března 2014. Pod dozorem pedagogů účastníci odpoví na 20 zadaných otázek, doporučujeme stručné odpovědi. Každý arch bude čitelně doplněn o jméno, příjmení  a datum narození studenta, adresu školy a platnou emailovou adresu. Údaje si pečlivě překontrolujte. 

Právo postupu do dalšího kola získají soutěžící s minimálně 15 správnými odpověďmi.
Ti, jejichž počet správných odpovědí se stanovené hranici přiblíží, mohou od pořadatele rovněž získat právo účasti v dalším kole, a to na základě udělení tzv. Divoké karty.  

Druhé kolo se uskuteční v termínu od 30. března do 19. května 2014. Pro jeho účely budou účastníci ze středních škol podle data narození přiřazeni buď k první kategorii spolu s žáky ze základních škol nebo do kategorie druhé, ryze středoškolské. V tomto kole žáci samostatně vypracují slohovou práci na zadané téma. Akademickou komisí, která je složena z vysokoškolských kapacit a je zcela nezávislým subjektem, bude vybráno deset nejlepších prací v obou kategoriích. Účastníci obdrží pozvání k závěrečnému boji do třetího kola.     
Čtvrtfinále a finále třetího kola proběhnou pravděpodobně 12. června 2014 na určeném místě v  Brně. Termín a místo konání budou upřesněny později. Upozorňujeme, že i po oficiálním vyslovení termínu a místa konání závěrečného kola je ještě možná změna.

Vítězové malého finále budou odměněni šeky v hodnotě poloviční, než jsou ty pro finále velké. Tam už jde skutečně o hodně! Na vítěze čeká dárkový šek v hodnotě 3.000,- Kč, druhý získá 2.000,- Kč a třetí nejlepší 1.000,- Kč. Literární soutěž o nejlepší práci je hodnocena samostatně. Nikdo ale neodejde s prázdnou! Všichni finalisté si odnesou pěkné a hodnotné ceny a nebude chybět ani Soutěž diváků.

Jako doporučenou literaturu pro základní kolo lze použít titul Legionáři farnosti tuřanskéedice Brněnský legionář.

V případě zájmu je možné knihu objednat na dobírku (199,- Kč plus poštovné) nebo zakoupit v knihkupectví Ryšavý v  Táborské ulici č.p. 30, 615 00, Brno – Židenice.

Vypracované testy prvního kola zasílejte prosím nejpozději do 22. března 2013 na uvedenou adresu:

Nakladatelství Ryšavý

Česká 31

602 00, Brno

(Jde rovněž o adresu kanceláře Občanského sdružení.)

Odpovědi z prvního kola zaslané v elektronické podobě nebudou brány v potaz. Pouze na základě emailové dohody můžeme takové odpovědi respektovat. Zadání soutěže bude rovněž uvedeno na stránkách www.rysavy.cz. Technická upřesnění na tel. čísle 542 216 633 (Šimon Ryšavý tajemník Občanského sdružení), případně emailové adrese miloslavf@centrum.cz.

 

Připomenutí vítězů 12. ročníku soutěže:

1. Jan Mareš, GY Ústí nad Orlicí

2. Hana Orošnjaková, GY Příbor

3. Roman Borovička, GY Příbor

 

V literární soutěži zvítězil Ján Naništa, HA Liptovský Mikuláš.

 

Upozornění! Jakýkoliv organizační zásah do průběhu soutěže jsou oprávněni konat pouze předseda o. s. Odkaz legionářů a tajemník pan Šimon Ryšavý. Jiná osoba je povinna prokázat se písemným potvrzením obou jmenovaných, opatřeným razítkem OS Odkaz legionářů. Reagujeme pouze na dotazy a připomínky pedagogů, zaměstnanců a samotných studentů jednotlivých škol.

 

Tato emailová adresa je partnerem o. s. Odkaz legionářů.

 

Tereza Paďourová, o. s. Odkaz legionářů a odboje v naší vlasti, studentka