Chlumecká literární cena Jaroslava Golla pro r. 2016

18.11.2015 12:14

 

 

 

Město Chlumec nad Cidlinou

ve spolupráci s

Univerzitou Karlovou, Fakultou sociálních věd,

Institutem komunikačních studií FSV UK,

 Institutem mezinárodních studií FSV UK

a Klubem autorů literatury faktu

 

vyhlašuje

Chlumeckou literární cenu Jaroslava Golla pro r. 2016

 

Termín vyhlášení soutěže:                           1. listopadu 2015

Termín pro přihlášení do soutěže

a odevzdání díla:                                           30. dubna 2016

Termín vyhlášení výsledků

Chlumecké literární ceny J. Golla:              19. října 2016

 

Přihlášky, informace:            www.chlumecnc.cz

 

 

Cíl akce

 

1.         Podpora knižní kultury v měřítku města a regionu s co nejširším dosahem podnítit literární tvorbu, vydavatelskou činnost a četbu v žánru literatury faktu s uměleckými ambicemi, a to v tematickém okruhu české a regionální historie.

2.         Popularizace života a vědeckého díla velkého českého historika prof. dr. Jaroslava Golla, chlumeckého rodáka.

1.1

Status Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla v rámci regionu Chlumec nad Cidlinou

 

            Uděluje se      -          hlavní cena

                                    -          1. 2. 3. místo v kategorii

                                   -          čestná uznání

 

Oceňují se      -           knihy v žánru literatury faktu s uměleckými ambicemi, v tematickém okruhu české a regionální historie, které byly vydány za uplynulé dva roky

 

            Díla přihlášená do soutěže hodnotí a k ocenění navrhuje porota jmenovaná organizační komisí.

1.2

Status Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla pro studenty středních škol

 

Uděluje se      -          1. 2. 3. místo v kategorii

Oceňují se      -           knihy v žánru literatury faktu s uměleckými ambicemi, v tematickém okruhu české a regionální historie, které byly vydány za uplynulé dva roky

-          literární příspěvky, otištěné, odvysílané a odehrané  (deníky,

časopisy, rozhlas, televize) – za období od 1. 1. 2015 – 15. 4. 2016

-          literární práce – (max. 50 normostran tj. 30 řádků na jednu stránku)

 

Díla přihlášená do soutěže hodnotí a k ocenění navrhuje porota jmenovaná organizační komisí.

 

1.3

Status Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla pro studenty vysokých škol v řádném denním studiu

 

Uděluje se      -          1. 2. 3. místo v kategorii

Oceňují se      -           knihy v žánru literatury faktu s uměleckými ambicemi, v tematickém okruhu české a regionální historie, které byly vydány za uplynulé dva roky

-          literární příspěvky otištěné, odvysílané a odehrané (deníky,

časopisy, rozhlas, televize) – za období od 1. 1. 2015 – 15. 4. 2016

-          literární práce – (max. 50 normostran tj. 30 řádků na jednu stránku)

 

Díla přihlášená do soutěže hodnotí a k ocenění navrhuje porota složená z osobností města Chlumec nad Cidlinou, Fakulty sociálních věd UK, Institutu komunikačních studií FSV UK,

Institutu mezinárodních studií FSV UK a Klubu autorů literatury faktu.

 

Vítězové budou představeni veřejnosti na slavnostním shromáždění v Klicperově domě. Obdrží diplom a finanční odměnu stanovenou organizačním výborem se zřetelem k výši dotace.

 

Marcela Přerovská

tajemnice organizačního výboru

 

Chlumec nad Cidlinou

1. listopadu 2015