Češi, Němci a mnichovská křižovatka

06.04.2012 09:43

Věcně, objektivně a stručně popisuje společnou cestu Čechů a Němců od středověku až k Mnichovu. Autor se zaměřuje především na období boje za zachování republiky od nástupu Henleina, přes mobilizaci a zradu spojenců, boj za obnovení republiky v předválečných hranicích až k odsunu. Kniha obsahuje zejména fakta, jednoznačně vyvracející argumenty současných přepisovačů dějin.

Autor: Václav Kural

Vyadlo Karolinum