Čas slz a odporu

01.04.2015 13:22

Čas slz a vzdoru

 

 

Průvodcem časem zla a teroru, útisku a bezpráví, uceleným obrazem klíčových událostí z let 1938-1945 v naší zemi, tím vším je útlá publikace Čas slz a vzdoru z tvůrčí dílny Romana Cílka.

Vyslyšel volání pedagogů, dožadujících se komplexního přehledu válečných dramat, který by byl vodítkem pro jejich práci a současně srozumitelnou a poutavou pomůckou pro studenty.

Rok po roce, mezními dny a měsíci, které se nejen v důsledku mnichovské zrady, vzniku protektorátu Čechy a Morava trvale zapsaly do dějin naší vlasti, čtenář putuje nedávnou minulostí, kterou bychom jako varování pro generace budoucí z paměti národa neměli nikdy vymazat.

„Chci, aby Československo zmizelo z mapy!“ oznámil 28. května 1938 říšský kancléř Adolf Hitler při důvěrné rozpravě s významnými pracovníky ministerstva zahraničí, armády a nejvyšších nacistických úřadů své rozhodnutí. Tímto datem R. Cílek otevírá kalendárium, vtahující nás do událostí, které tragicky ovlivnily životy obyvatel Československa. Stručně, jasně, přehledně s až děsivou gradací.

Kdo z nich by se kdy nadál, že 15. března 1939 v 19.15 na Pražský hrad dorazí Hitlerova automobilová kolona a že „vlajka s hákovým křížem, objevující se nad střechou staroslavných Hradčan posvátného místa českých dějin, ponižujícím způsobem poznamená první den neblahého času nacistické nadvlády“?

Kdo z nich by se kdy nadál, že od 5. srpna 1939 bude dle úředního výnosu „všem Židům přísně zakázáno vstupovat do restaurací, které nemají oddělený prostor pro Židy…“?

Sotva kdo kdy předtím zvažoval, jak by se v mezní situaci zachoval. Zda jako hrdina či zrádce. To člověk poznal teprve v okamžiku, kdy se v ní ocitl. Jako třicetiletý rotmistr Karel Čurda, který 16. června 1942 vstupuje do pražské ústředny gestapa v Petschkově paláci a oznamuje, že „byl v březnu 1942 vysazen u Telče jako člen paraskupiny OUT DISTANCE“.

Sotva koho před rokem 1938 napadlo, že uslyší o partyzánech nebo že se dokonce do akcí jejich oddílů zapojí. Tetřev (Auerhahn) – tak zní krycí název plánu největší vojensko-policejní protipartyzánské akce, která se kdy uskutečnila za celou dobu okupace českých zemí. Rodil se pod osobním dohledem státního ministra K. H. Franka a je spojen s 8. listopadem 1944.

Kdo z Pražanů se kdy předtím nadál, že 5. května 1945 se začne bojovat o budovu rozhlasu a řadu dalších míst, že pod nemilosrdnou palbou budou umírat desítky českých lidí nejen v hlavním městě?!

Čas slz a vzdoru je přehlednou pomůckou zejména pro mladé generace. Pomůckou, zachycující objektivní fakta o naší minulosti.

(Pro Památník Lidice v roce 2015 vydal Ing. Ivan Ulrych – Nakladatelství VEGA-L; V Zahrádkách 1617, 288 02 Nymburk; info@vega-l.cz)

 

                                                                                          Jana Vrzalová