Bulletin FIR č. 33 – anotace

01.07.2014 13:35

Úvahy nad výsledky evropských voleb 2014.

Úvodní článek z pera generálního sekretáře FIR  pod názvem „ Zamyšlení nad výsledkem evropských voleb 2014“ se zabývá značnými rozdíly v jednotlivých zemích. Společným jmenovatelem je jen malá účast, takže vítězství voleb si odnesli nevoliči. Posílily extrémní pravicové a pravicově populistické strany

 

Nikdy znovu esesácká Evropa.

FIR podpořila antifašistické protesty 16. března v Rize.

V tento den se sešli antifašisté z několika zemí na náměstí Svobody v Rize, Lotyšsko, proti plánovanému pochodu veteránů SS. Za účasti prezidenta FIR pana Vilmose Hantiho, ředitele centra Simona Wiesenthala Efraima Zuroffa, zástupců organizace „Svět bez nacistů“ a členských svazů FIR z různých států spolu s lotyšskými odpůrci položili, před pochodem veteránů SS, květinové dary k národnímu pomníku bojovníků za svobodu.   

Bezpečnostní síly zablokovaly pohyb antifašistů během pochodů nacistů. Což bylo hodnoceno jako neoficiální podpora protestní akce, protože tím bylo asi 1000 staro- a neonacistů konfrontováno s litevskými a anglickými transparenty a vlajkami antifašistů.

Tento společný protest proti propagaci SS a falšování dějin je důležitým signálem evropské paměťové kultury.

 

FIR protestuje proti hanobení památníku Mauthausen.

Krátce před oslavou osvobození koncentračního tábora Mauthausen, v neděli 11. května  2014 byla popsán zeď v blízkosti vstupní brány hákovým křížem a sloganem „Turecká rasa do plynu, Sieg Heil“ (v němčině).

 

Zasedání výkonného výboru FIR v Budapešti, (červen 2014)

Hlavní projednané otázky se týkaly nástupu extrémní pravice v Evropě a v tomto směru situace v Maďarsku projevující se v šovinistické a rasistické politice. Dále bylo zmíněno vytěsňování menšin v Polsku, revize dějin v Baltických státech a významný podíl neofašistických sil ve vládě Ukrajiny. FIR není spokojena, že tyto síly jsou podporovány Evropskou Unií.

V souvislosti s tímto zasedáním se uskutečnila Mezinárodní konference v Budapešti. Hlavní projev měl prezident FIR, upozornil v něm na knihu vydanou organizací „Svět bez nacismu“, která uvádí 18 evropských států, v nich lze pozorovat posílení radikálního nacionalismu. V tomto směru jmenoval prvních 5 v řadě: Řecko, Estonsko, Lotyšsko, Ukrajina a Maďarsko. Projednávala se strategie FIR, jak tomuto trendu čelit. Zejména upozornil na situaci v Maďarsku a prohlásil, „pokud zůstane dnes vládnoucí Orbanrežim u moci, potom extrémní nacionalistické vedení státu, které ve skutečnosti se velmi blíží fašistickému politickému systému,  vývoj doprava dále urychlí“ (Bohužel volby v Maďarsku to v podstatě potvrdily P.V.).

V závěru vyzval k rychlým opatřením, která nelze odkládat a je toho názoru, že aktivní antifašistické síly musí postupovat společně.

 

Mezinárodní federace odbojářů (FIR) uctívá oběti fašistického barbarství v Oradouru.

Jen několik dní po spojenecké invazi v Normandii se znovu projevilo barbarství okupantů. Při hledání zbraní a partyzánů shromáždili obyvatele obce na náměstí. Oddělili muže od žen a dětí, muže uzavřeli do 4 stodol, kde je zastřelili a spálili. Ženám a dětem připravili v kostele stejný osud. Bylo zavražděno 642 obyvatel obce, jen 6 civilistů přežilo.

 

Sedmdesát let ANPI – se svobodou v srdci.

ANPI – organizace bývalých italských partyzánů. V čele stojí prezident Carlo Smuraglia, byla  zřízena před 70 lety. Organizace má 130 000 členů, více než 100 regionálních výborů a10% členů jsou bývalí partyzáni a bojovníci za svobodu.  Členstvo tvoří asi 30.000 žen a jedna třetina jsou mladší členové ve věku mezi 18 až 30 lety.

 

Prohlášení Ruského výboru veteránů.

Prohlášení bylo učiněno v prvních dnech událostí na Ukrajině. Tato organizace nemůže zůstat netečným pozorovatelem těchto událostí. Je nutno vzpomenout na naše společné dějiny a společný osud, společnou kulturu, duchovní kořeny. Vidíme nebezpečí, které ukrajinský bratrský národ ohrožuje neonacismem a neofašismem, určité kruhy ve státech západní Evropy a v USA se pokoušejí vložit klín do jednoty starého slovanského národa. Veteráni Ukrajiny jistě učiní vše, aby zabránili dělení Ukrajiny, jak si to přeje Evropská unie a USA, které tak učinily s bývalou Jugoslávií.

 

Mezinárodní seminář „Na cestě k vítězství“.

Váleční hrdinové vzpomínají na blokádu Leningradu. Pod tímto heslem se konalo mezinárodní setkání organizované nadací „Další vývoj pro Bulharsko“ ve spolupráci s ruským Kulturním střediskem a ústředním výborem Bulharské antifašistické unie ve dnech 23. ledna do 5. února v Bulharsku. Setkání bylo věnováno 70. výročí konečného proražení blokády Leningradu a vítězným bitvám, které následovaly.

 

Výstava „Odboj v Evropě“. Jde o výstavu odboje evropských států proti nacistické svévoli během druhé světové války, která byla v loňském roce zahájená ve vstupní hale evropského parlamentu v Bruselu. Výstava byla instalována v Holandsku, v blízkosti německých hranic, v regionu Brabant.

Kopie výstavy má k dispozici FIR s titulky v němčině, angličtině a francouzštině, obsahuje 50 panelů a lze si ji vypůjčit prostřednictvím sekretariátu FIR v Berlíně.

 

5. sjezd německé VVN-BdA ve Frankfurtu.

Koncem května se konal spolkový sněm této německé antifašistické organizace, jejíž zkratka znamená Spolek pronásledovaných nacismem-Svaz antifašistů. Zúčastnilo se 150 delegátů zastupujících 130 okresních organizací.

 

Setkání se srbskými kamarády.

Při příležitosti udělování ceny „Radnoti“ se členové výkonného výboru FIR setkali se zástupci partnerské organizace SUBNOR. Projednali akce, které organizuje SUBNOR při předání a krátkodobém držení pochodně FIR. Tato pochodeň putuje mezi organizacemi v členských státech FIR před oslavami 70. výročí ukončení druhé světové války.

   

Mezinárodní konference „Globální mír proti globálnímu intervencionalismu  a imperialismu.

Konference se konala v Beogradu 22. – 23. března za účasti více než 500 vědců, odborníků a osob činných ve veřejném životě v oblasti mezinárodních vztahů z 50 států Evropy a světa. V rozsáhlé politické deklaraci účastnící  konstatovali, že jen svět bez dominance imperialismu a militarismu má naději zabránit válečné katastrofě. Jedinou rozhodující institucí musí zůstat Organizace spojených národů a ne nějaké regionální seskupení. Je třeba mobilizovat všechny síly k rozvinutí mezinárodních demokratických vztahů v souladu se zásadami charty Spojených národů. Této velké utopii musíme věřit a neúnavně za ni bojovat. To je zásadní poselství konference.

 

Co je antifašismus.

S tímto názvem napsal generální sekretář FIR Ulrich Schneider útlý svazek. V První kapitole popisuje antifašistické hnutí, v druhé kapitole se zabývá zkušenostmi z antifašistického boje v Německu do roku 1989. Třetí kapitola pojednává o vývoji antifašistických organizací.

Antifašismus v jeho pojetí je přístup k politické angažovanosti s cílem zničení nacismu i s kořeny a výstavba nového světa míru a svobody.

(Bibliografie: Ulrich Schneider, Antifaschismus (Basiswissen Politik/ Geschichte/ ‚Ökonomie), RapyRossa.Verlag Köln 2014, 135 str.

Cena 9.90 Euro)