Bruntálští legionáři

11.07.2005 09:54


Ačkoliv území Bruntálska zahrnuje tři bývalé politické okresy - Bruntál, Krnov a Rýmařov - kde za starého Rakouska a později až do odsunu v roce 1946 sídlilo téměř výlučně německé obyvatelstvo, zaznamenává se přece několik jednotlivců - legionářů, kteří z Bruntálska pocházeli. Rozhodně by neměli chybět v celostátním soupisu legionářů 1. světové války, který byl iniciován loni zemřelým generálmajorem Rudolfem Krzákem. Úkolu se ujala Vladimíra Škývarová, která na 44 stranách shromáždila potřebné údaje, podala výklad o vzniku legií a jejich bojích v l. světové válce a také o tuhém odporu bruntálských Němců proti vzniku ČSR. Vydal Státní okresní archiv v Bruntále, respektive Zemský archiv v Opavě. Za tuto iniciativu a vykonanou práci patří všem, kteří se o vydání zasloužili, dík.