Brno pod hákovým křížem

28.03.2006 15:43

 

Kniha je v podstatě historií permanentní germanizace Brna v  devatenáctém a na počátku a konci první poloviny dvacátého století. Utlačovaný český živel se jen pozvolna prosazoval, aby tomuto tlaku odolával. Již tehdy si Němci stanovili, že z Brna vybudují německé město, které dokonce v roce 1918 hodlali s jižní Moravou připojit k Rakousku.

Krátkou dobu první Československé republiky považovali za přechodné období. S velkou intenzitou se pustili do germanizace města. Už v prvních minutách okupace je označili za Volksdeutsches Brünn. Nedílnou součástí jejich počínání byla protižidovská opatření.
Protiněmecký odboj se konstituoval v dubnu 1939, kdy vznikl Zemský národní výbor a další odbojové skupiny. Ani kruté tresty v Kounicových kolejích ho neutlumily a naopak posílily odhodlání v boji proti Němcům. Ti v lednu 1945 vyhlásili takzvanou Pevnost Brno, což později změnili na Opevněný prostor. Proto vybudované pozice zpomalily postup Rudé armády k Brnu a vyžádaly si velké oběti osvoboditelů.
V publikaci je celý vývoj, především s nesmyslnou německou obranou v posledních minutách války, podrobně popsán. Autorovi Zbyňkovi Válkovi se podařilo objektivně a přesvědčivě vylíčit dění kolem germanizace a následného osvobození Brna. Knihu o 157 stranách se 74 ilustracemi vydalo Nakladatelství Votobia v Olomouci.


Dr. Libor Nováček