Brněnští radní

15.06.2015 09:34

Proč brněnští radní plivou do tváře obětem II. světové války?

 

 

 

Nedávno českými médii proběhla zpráva, že se primátor města Brna, Petr Vokřál, omluvil sudetským Němcům za tzv. odsun.  Dne 30. května 2015 pak představiteli města byla přijata delegace, v jejímž čele byl spolkový předseda sdružení Sudetoněmecké krajanské sdružení Bernd Posselt. V čele s primátorem za ANO, lidovci, hnutími Žít Brno a zelených i s tzv. smetánkou vítala delegaci sudetských Němců, asi jako kdysi při zabrání pohraničí.  Zarážející je, že se účastnil i pravoslavný biskup Igor Slaninka, ačkoliv pravoslavná církev za II. světové války byla v protektorátu Čechy a Morava zakázaná a mnoho věřících, duchovních i její představitel biskup Gorazd byli popraveni – zavražděni gestapem.

Brněnští radní se omlouvali za „Pochod smrti“! Argumentovali dvěma tisíci mrtvých na cestě z Brna do Pohořelic. Zapomněli však říci, že lidé umírali, na epidemii úplavice a na vyčerpání. Celkový skutečný počet z dobových materiálů je šest mrtvých. Neboť tzv. odsun probíhal na základě dohody a pod kontrolou spojeneckých vojsk. Odsun byl součástí prezidentských dekretů i jako ochrana občanů německé národnosti proti lynčování, za útrapy, strach, ponižování a tisíce mrtvých, jejichž potomkům se doposud nikdo neomluvil o řádném odškodnění ani nemluvě.

Čin představitelů města Brna a pozvání vůdců landsmanšaftu za bránu brněnského kláštera je nejen plivnutím do tváře všem těm, kteří museli opustit Brno při zabrání pohraničí a německé okupace naší země. Svým postojem radní i tzv. smetánka a přítomní církevní představitelé ukázali, že pohrdají zavražděnými i padlími Moravany, Čechy, Židy, Romy aj. ve II. světové válce. Zároveň je to znevážení prezidentských dekretů, na základě kterých se tvořila naše republika po osvobození spojeneckými vojsky. Sedmdesát let po osvobození a konci II. světové války již brněnští radní na tyto hrůzy asi zapomněli, chyběli v hodinách dějepisu, nebo prostě prodali svou čest a čest mrtvých za domnělou německou přízeň reprezentovanou Berndem Posseltem.

Jako členové Českého svazu bojovníků za svobodu v královéhradeckém kraji, tedy svazu, který se snaží připomínat nezdeformovanou historii, neboť má ve svých řadách ještě dost pamětníků, musíme důrazně proti jednání brněnských radních protestovat, neboť je to znectění památky českých a moravských obětí německého fašismu. Nyní by měl tedy od těchto radních následovat další krok, aby se veřejně omluvili potomkům těchto obětí za to, že svým neuváženým počínáním a bratříčkováním se s členy landsmanšaftu pohrdli jejich předky.

                                                         

 

                                                        Mgr. Rostislav Kotrč

                                                         tiskový mluvčí OV ČSBS

                                                             http://www.csbs-hk.cz/