Brněnské jaro 1945

06.04.2006 15:37


Publikace, kterou připravil a okomentoval Jan Břečka, je vybraným souborem 112 fotografií, dvou map a čtyř plakátů a novinových zpráv, jež byly vystaveny na stejnojmenné výstavě, uspořádané k 60. výročí porážky nacistického Německa.

Je průvodcem brněnskými událostmi, které začaly 15. března 1939 vstupem nacistické armády do Brna. Tu však v okupačních akcích předběhli brněnští ordneři. Monstrózními pochody dávali najevo svou nadřazenost.
Fotodokumentace pokračuje bombardováním Brna. Hlavní část se věnuje postupu Rudé armády a Rumunské královské armády k Brnu. Zachycuje přechod přes řeku Moravu a tvrdé boje o přístupové cesty
k Brnu, svedené v tankové bitvě u Ořechova a následně v ulicích města. Fotografie ukazují napětí a uvolnění v tvářích sovětských vojáků, které je pro takovou vojensky obtížnou operaci příznačné.
Na snímcích se nezapomnělo ani na velitele 2. ukrajinského frontu v čele s maršálem R. J. Malinovským.
Kniha je velkým přínosem pro dokumentování bojů za osvobození naší vlasti od německých okupantů. Vydalo ji Nakladatelství a vydavatelství Spolek přátel československého opevnění Brno.


Dr. Libor Nováček