Bráníme se všemi dostupnými prostředky!

22.11.2011 15:02

 

„Vzhledem k zaměření vašeho svazu si dovoluji obrátit se na vás s podnětem, aby činnost tohoto jedince byla z pohledu … zaměření vašeho svazu zhodnocena a podrobněji monitorována a případně učiněny příslušné kroky, neboť se jedná minimálně o snahu nepravdivě prezentovat toto období české historie v neprospěch českého národa,“ vyzvala ČSBS Mgr. Jana Pavlasová, advokátka z Chýně.

Na sekretariát svazu poslala dopis doplněný o stránky stažené z internetu, jimiž se veřejnosti prezentuje Jan Šinágl ze Žebráka, jinak také člen předsednictva Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (SKSČMS), jehož články podle mínění advokátky a klientů, které zastupuje, „vykazují výrazné protičeské nálady. … V poslední době se na … objevily články, které popisují události kolem odsunu německého obyvatelstva po skončení druhé světové války.

… poslední z jeho článků ze dne 14. října 2011 … již nelze bez dalšího pominout. … je již zcela otevřeně, a z našeho hlediska nepřípustně, snižována lidická tragédie, a to takovým způsobem,, který již hraničí s podporou genocidy českého národa“,  zdůrazňuje Jana Gavlasová. Na důkaz svého tvrzení přiložila kopie zmíněných textů, stažené z Šináglovy webové stránky.

Při jejím čtení nelze než dát paní magistře za pravdu. V domácím zpravodjaství, pod titulkem 7 dní …a sbohem Sudety (v české i německé verzi – pozn. jč-vr), se mimo jiné uvádí:

V minulém týdnu bylo dokončeno natáčení filmu 7 dní …a sbohem Sudety. Jeho premiéra se bude konat v září 2012. Po „Habermannův mlýn“ a „Alois Nebel“ (nominován na dva Oscary), se jedná o další film, zabývající se tématem odsunu a osudem sudetských Němců. …  Divákům se dostane pohledu na tragédii poválečné doby, která stála životy mnoha nevinných lidí a kteří, pokud přežili, byli přinuceni s holýma rukama opustit své staleté domovy.

… Nákladný film vznikl za spoluúčasti známých herců jako jsou Ondřej Vetchý, Vica Kerekes a známý ruský filmový režisér Fjodor Sergejevič Bondarčuk. Vyčkejme, zda se tomuto filmu podaří změnit vnímání a pohled na tuto tragickou dobu. Nebude to jednoduché po letošním velkofilmu LIDICE, pojednávající o nacistickém masakru, při kterém bylo usmrceno 172 lidí (podotýkám, že pouze muži a v době války). Národ je proto opět protiněmecky naladěn. Kromě toho se vždy rádo argumentačně k tématu lidického trauma vrací, pokud se jedná o ospravedlnění zločinů, spáchaných na českých Němcích při odsunu, resp. vyhnání, po skončení II. světové války v roce 1945. Jak se to využívá nám názorně předvedl prezident Václav Klaus ve své reakci, krátce po skončení letošního Sudetoněmeckého dne, v červnu o Svatodušních svátcích v Augsburgu. Před světovým tiskem celebroval své rozhořčení nad obnoveným požadavkem sudetských Němců omluvy a politování za odsun z české strany a to právě krátce v době po 69. výročí hrozné lidické tragédie, je výrazem mimořádné bezcitnosti a nepoučitelnosti. Ani slovo neřekl o obětích odsunu, které mohly dosáhnout až 270.000, z velké části nevinných lidí. Podotýkám v době míru a kde už mezi oběťmi nebyli jen nevinní muži jako v Lidicích, ale i ženy, děti a kojenci… Takže se logicky klade otázka: Kdo je zde bezcitný a nepoučitelný, pane prezidente Václave Klausi…?!“ Jan Šinágl, 14.10.2011

 

 

Nezajímavá není ani diskuse na webové stránce Jana Šinágla.

„Na venkovskych skolach museli deti povinne navstivit film LIDICE. Zajimave, ze nemuseli navstivit Habermannuv Mlyn. V podstate to ukazuje na jedinne - my cesi jsme nepolepsitelna spolecnost zijici ve lzi, ktera neni schopna reflektovat vlastni spatnost a vse spatne vidi vzdy jen jinde.

                                                                  Jiri Nestler 2011-10-17 08:40

 

Toto je naprostá demagogie. Posuzujete vše dnešníma očima a dnešní náladou ve společnosti. Kdyby jste hrůzy války opravdu zažil, polovina Vaší rodiny se navrátila z koncentráků tak by jste mluvil jinak. Ovšem to vy pseudonovinář, sudeťáky placený, si něco takového vůbec nepřipustíte

                                                                               Sova 2011-10-15 16:15

 

 

Panu "Sova", pokud rozlišujete mezi nevinnými oběťmi podle národnosti, nemyslíte, že demagogem a silně podjatým jste Vy sám? Na své náklady jsem uspořádal několik výstav v ČR jako "pseudonovinář" o zločinech Ruské armády v Čečensku (40.000 dětí a 250.000 usmrcených civilistů). Pozval jsem média, nepřišel žádný novinář, v tomto pohledu jsem rád "pseudonovinářem ".

                                                                  Jan Šinagl  2011-10-15 17:41

 

(V zájmu zachování autentičnosti nejsou texty  z webu redakčně nijak upraveny – pozn. jč-vr)

Jak dokazují předchozí řádky, nelze než s advokátkou Janou Gavlasovou souhlasit. Proto jsem se rozhodli, že její podnět postoupíme ministr vnitra Kubicemu, jemuž před několika měsíci pomoc odbojářů ve věci Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku nabídla nedávno zesnulá předsedkyně ČSBS Anděla Dvořáková.

Ostatně u kauze spojené s tímto sdružením, která byla i předmětem soudních jednání jsme na stránkách NO již několikrát psali s poznámkou, že úředníkům MV ČR nadále vadí jeho požadavek zrušit prezidentské dekrety.  „Ve zpochybňování přijetí a platnosti dekretů ministerstvo spatřuje zpochybňování principu právní jistoty jako jedné ze základních náležitostí demokratických právních systémů,“ píše se v jejich rozhodnutí.

O tom, jak se uvedená záležitost dále řeší, vás budeme informovat.

                                                                          

                                                                          Jana Časnochová-Vrzalová