„Braň pravdy až do smrti“

22.08.2005 11:57

„V květnové revoluci 1945, kdy budova Čs. rozhlasu byla poškozena, vysílal pražský rozhlas z budovy Husova sboru ve dnech 7.–9. května zprávy o postupu spojeneckých armád, volání o pomoc bojující Praze.“ 


Výše uvedená slova z pamětní desky, umístěné na budově Husova sboru Církve československé husitské v Dykově ulici na pražských Vinohradech, dodnes připomínají události, které se zde odehrály před 60 lety na konci 2. světové války. 
Dochovaná slova v pamětní knize vinohradské náboženské obce Církve českomoravské (pozn: protektorátní název Církve československé husitské), zapsaná tamním farářem Arnoštem Šimšíkem, jsou výrazem jeho neobyčejné statečnosti i odvahy mnohých dalších, kteří umožnili Československému rozhlasu – v době bombardování jeho budovy na Vinohradské třídě – vysílání nejprve z kůru a ve chvíli obavy z možného napadení i ze sklepa sboru.
První hlášení z Husova sboru Pražané slyšeli 7. května 1945 v půl páté odpoledne. Za necelé tři hodiny se již odtud ozývalo radostné oznámení o kapitulaci Německa a vítězství spojenců. Vysílání pokračovalo až do úplného vítězného ukončení revoluce 9. května v 19 hodin.
Dokladem radosti z možnosti účinně pomoci Praze ve chvíli, kdy to potřebovala, jsou slova z pamětní knihy, sepsané farářem Šimšíkem: „Jsme naplněni čistou radostí, že se Husovu sboru dostalo možnosti této služby. Nevidíme v tom jen náhodu, že pod věží s husitským kalichem, vysoko nad Prahou vztyčeném, v blízkosti pomníčku Mistra Jana Husa, jehož příkaz: „Braň pravdy až do smrti“ český národ věrně plnil, byly koncipovány plamenné výzvy povzbuzení bojovníkům na barikádách, děkování pražským ženám, poctivé informace o událostech a účinné dovolávání se spojenců ve chvíli nejkritičtější.“