Bomby nad Brnem

11.07.2005 09:51

 

„Co má zkáza způsobená spojeneckými letadly společného s oslavou osvobození?“ mohl by někdo namítat. Je však pravdou, že české obyvatelstvo tyto nálety pojímalo jako vlastní příspěvek v boji s německými okupanty. Letadla spojenců na obloze a jejich bojová činnost byly vnímány jako blížící se konec okupace a především jako narušování německé průmyslové produkce a dopravy.
Stěžejní část knihy autorů Z. Müllera, M. Flodrové, M. Budíka a V. Schildbergera, která vyšla k 60. výročí osvobození Brna Rudou armádou, tvoří 264 fotografií, z nichž 151 ukazuje zničené domy. K nim byly pořízeny barevné snímky současné nové zástavby. Kratší slovní doprovod, reprezentovaný kapitolami „Jak to tenkrát bylo“, rovněž v překladu do jazyků anglického, německého a ruského; „Léta 1944–1945 a dnes“; „Cíl Brno“ a dalšími, čtenáře uvádějí do válečného dění v jednotlivých lokalitách a čtvrtích Brna. Připojená mapa zasažených domů přesně ukazuje místa výbuchů spojeneckých bomb při dvou náletech severoamerických bombardérů a potom, v konečné fázi osvobozovacích bojů, sovětských.
Vhodný doplněk ke knize tvoří verše Zdeny Zábranské. Publikace je pečlivě zpracována a je důstojnou oslavou 60. výročí osvobození Brna i Československa. Vydalo ji nakladatelství EXPO DATA s. r. o. Má 254 stran a stojí 350 korun.


Dr. Libor Nováček