Blahopřání Vlasteneckého fóra k volbě prezidenta České republiky

30.01.2018 20:37


 
Vlastenecké fórum, sdružení vlasteneckých organizací, srdečně blahopřeje Ing. Miloši Zemanovi, CSc. ke zvolení prezidentem České republiky na druhé volební období. Vítáme rozhodnutí občanů, kteří zvolili i přes nepřátelskou kampaň hlavou státu vlastence. Svou dosavadní činností vždy důsledně hájil české národní a státní zájmy. Vlastenecké fórum i v předcházející volbě prezidenta republiky  v roce 2013 podpořilo Ing. Miloše Zemana, CSc.
 
Přejeme panu prezidentovi mnoho sil a pevné zdraví.  Vlastenecké fórum bude i nadále podporovat prezidenta v díle ku prospěchu České republiky.
 
V Praze dne 30. ledna 2018
 
Za Vlastenecké fórum :  Český svaz bojovníků za svobodu  Sdružení čs. zahraničních letců – Východ, z.s.  Kruh občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí, z.s.  Svaz vojenských veteránů ČR, z.s.  Rada seniorů ČR, z.s.  Klub českého pohraničí, z.s.  Slovanský výbor ČR, z.s.  Společnost Ludvíka Svobody, z.s.