Angličan o Čechoslovácích

28.03.2006 09:44

V době, kdy si Hitler myslel, že zlomí britskou morálku leteckými útoky na Londýn, byla ohrožena bezpečnost československé vlády a zejména prezidenta republiky Edvarda Beneše, který sídlil tehdy ve čtvrti Putney. A tak bylo dohodnuto s britskými úřady, že se prezident Beneš se svými spolupracovníky přestěhuje do městečka Aston Abbotts ve střední Anglii a že jeho sídlo budou hlídat strážní jednotky, posílené od čs. samostatné brigády.
Britský učitel Neil Rees, který jezdil do tohoto kraje za svými příbuznými a v roce 1990 učil v Praze angličtinu, sehnal bohatý fotografický a poznámkový materiál o pobytu prezidenta Beneše v tomto kraji. Nyní vydal svou práci v pěkné publikaci pod názvem The Czech Connection.
Publikace obsahuje zajímavé snímky z Benešovy práce a soukromí, mj. fotografie návštěvníků a československých vojáků, kteří tvořili stráž. Najdeme v ní také pohled na zastřešenou autobusovou zastávku, kterou nechal čs. prezident postavit, ale i snímek velkého globusu, darovaném E. Benešem místní škole.
Občané Aston Abbotts si oblíbili Čechoslováky a občas pořádají vzpomínkové slavnosti. Píšeme o nich na str. 6. Neil Rees dílko, vydané vlastním nákladem, nabízí za 300 Kč, které je možné přiložit k objednávce a zaslat na adresu: Neil Rees, 1 Eskdale Avenue, Chesham, Buckinghamshire HP 5 3AX England.
Dodatečně jsme se dozvěděli od prof. PhDr. Věry Olivové, DrSC., že tato knížka bude vydána také u nás v češtině.


Václav Straka