Akce a výstavy Památníku Terezín v roce 2015

27.02.2015 09:26

Akce a výstavy Památníku Terezín v roce 2015

 

AKCE:

 

Pietní akt ke Dni památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

27.1.2015

součást 4. mezinárodního fóra s názvem „Let my people live“ konaného u příležitosti 70. výročí osvobození vyhlazovacího tábora v Osvětimi

začátek ve 14:30 hod. v prostoru Židovského hřbitova u krematoria

 • Pořadatelé: Evropský židovský kongres (EJC) ve spolupráci s Evropským parlamentem a státními institucemi České republiky

 

Jom ha´šoa

16.4.2015

Vzpomínková akce na paměť obětem šoa konaná u příležitosti výročí povstání ve varšavském ghettu (19.4. - 16.5.1943)

•    začátek ve 14:00 hod, dvůr před modlitebnou – Dlouhá 17, Terezín

•    spolupořadatel: Federace Židovských obcí v ČR a Terezínská iniciativa

 

Výročí poslední popravy v Malé pevnosti

17.5.2015

Položení věnců na bývalé popraviště v Malé pevnosti.

Největší poprava v dějinách věznice byla provedena 2. 5. 1945. Tehdy přijeli do MP dva úředníci pražského gestapa se seznamem asi 70 vězňů s označením XYZ, kteří byli určeni k likvidaci. Tito vězni, soustředění v cele č. 44 ve IV. dvoře, byli postupně vyvoláváni a předáváni dozorcům. Zpočátku se vězni domnívali, že již budou propuštěni na svobodu, zvláště když o den dříve (1. 5. 1945) došlo k propuštění tuberkulózních vězňů. Teprve salvy, které se začaly ozývat, prozradily, že jde o popravu, jakou věznice zatím nepoznala. Ve zmatku, který nastal, se někteří vyvolávaní vězni nepřihlásili. Popraveno jich nakonec bylo 51, většinou mladých členů levicových odbojových organizací. Společně s nimi byl popraven konfident Jaroslav Fiala, v té době v MP vězněný. Těla popravených byla zpopelněna v krematoriu litoměřického tábora. Jejich popel je dnes uložen pod hlavním pylonem na Národním hřbitově.

 • začátek v 9:00 hod.

 

Terezínská tryzna 2015

17.5.2015

Vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce k 70. výročí osvobození

 • začátek v 10 hod. na Národním hřbitově před Malou pevností
 • pořadatelé: Ústřední výbor Českého svazu bojovníků za svobodu, Památník Terezín
 • spolupořadatelé: Ústecký kraj, Město Terezín, Federace Židovských obcí v ČR a Terezínská iniciativa

Po dobu konání Terezínské tryzny (cca do 12 hod.) je Malá pevnost pro veřejnost uzavřena!

Po celý den se nevybírá vstupné v žádném objektu Památníku Terezín.

 


V RÁMCI TEREZÍNSKÉ TRYZNY 2015 PROBĚHNOU 17.5.2015 JEŠTĚ TYTO AKCE:

 • Slavnostní otevření nové stálé výtvarné expozice „České umění proti fašismu a válce“

Muzeum v Malé pevnosti

 • ve 13:00 hod. v prostoru před muzeem

následuje komentovaná prohlídka pod vedením autorky scénáře expozice PhDr. Blanky Stehlíkové

 

 • Koncert „Hours of Freedom: The Terezín Composer“ / „Hodiny svobody: Terezínský skladatel“
 • od 14:00 hodin v objektu bývalé jízdárny v Terezíně
 • uvádí Murry Sidlin - Nadace Defiant Requiem
 • v podání souboru Prague Modern

 

Pietní akt u příležitosti výročí popravy Milady Horákové

26.6.2015

JUDr. Milada Horáková (25. prosince 1901 – 27. června 1950)

Milada Horáková byla československá politička popravená za údajné spiknutí a velezradu během komunistických politických procesů v 50. letech minulého století. Byla jedinou ženou popravenou během těchto procesů. Kvůli neústupnosti při procesu se stala symbolem odporu proti vládnoucí komunistické straně.

 • v 10:00 hod. v pamětní síni v bývalém Krankenrevíru, Malá pevnost Terezín
 • ve spolupráci s Konfederací politických vězňů ČR

 

Tryzna Kever Avot

6.9.2015

Vzpomínková akce k uctění židovských obětí nacistické genocidy v českých zemích.

 • krematorium na Židovském hřbitově a pietní místo u Ohře
 • začátek v 11 hod. v krematoriu na Židovském hřbitově
 • pořadatel: Federace Židovských obcí v ČR a Pražská židovská obec

 

Pietní akt u příležitosti výročí narození Milady Horákové

22.12.2015

JUDr. Milada Horáková (25. prosince 1901 – 27. června 1950)

Milada Horáková byla československá politička popravená za údajné spiknutí a velezradu během komunistických politických procesů v 50. letech minulého století. Byla jedinou ženou popravenou během těchto procesů. Kvůli neústupnosti při procesu se stala symbolem odporu proti vládnoucí komunistické straně.

 • v 10:00 hod. v pamětní síni v bývalém Krankenrevieru, Malá pevnost Terezín
 • ve spolupráci s Konfederací politických vězňů ČR

 

 

VÝSTAVY:

 

Andrew Lass: Rozjímání

25. září 2014 – 23. ledna 2015

předsálí kina Muzea ghetta

fotografie, kresby, básně

 

Sofiina volba po Česku

15. ledna – 30. března 2015

předsálí kina Malé pevnosti

výstava bude zahájena vernisáží, která se bude konat 15.1.2015 od 14 hod. v předsálí kina Malé pevnosti

Osudy 80 českých židovských dětí, které za války uprchly do Skandinávie a setkaly se po 70 letech

dokumentární výstava - více informací: www.czechsophieschoice.com

 

Německý nacistický tábor smrti – Konzentrationslager Auschwitz

29. ledna – 30. března 2015

předsálí kina Muzea ghetta

výstava bude zahájena vernisáží, která se bude konat 29.1.2015 od 14 hod. v předsálí kina Muzea ghetta

dokumentární výstava Státního muzea Auschwitz-Birkenau v Osvětimi (PL)

 

Eli Fischer: Umělci – poslové míru

8. dubna – 31. května 2015

předsálí kina Muzea ghetta

výstava bude zahájena vernisáží, která se bude konat 8.4.2015 od 14 hod. v předsálí kina Muzea ghetta

výtvarná výstava (plakáty)

 

Výstava k 70. výročí osvobození

7. května – 31. července 2015

předsálí kina Malé pevnosti Terezín

výstava bude zahájena vernisáží, která se bude konat 7.5.2015 od 14 hod. v předsálí kina Malé pevnosti

dokumentární výstava Památníku Terezín

 

Závěrem

14. května  - 30. října 2015

výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti Terezín

výstava bude zahájena vernisáží, která se bude konat 14.5.2015 od 14 hod. ve výstavních prostorách IV. dvora Malé pevnosti

Projekt výtvarníků Jiřího Sozanského a Ivana Bukovského k 70. výročí konce 2. světové války.

V roce 2015 uplyne 70 let od ukončení II. světové války. Generace narozená těsně po II. světové válce vyrůstala v klimatu vyrovnávání se s touto katastrofou. Téma II. svět. války bylo nosné pro generaci, která s ní neměla osobní, ale zprostředkovanou zkušenost.

Do této kategorie patří výtvarní umělci Jiří Sozanský a Ivan Bukovský, kteří nastoupili na českou výtvarnou scénu v první polovině 70. let minulého století, v období tzv. normalizace.

 

Přesto, že se v té době těšila podpoře Husákova režimu pouze kultura odpovídající ideologickým klišé, dařilo se oběma autorům pracovat v prostředí Malé pevnosti na nezávislých projektech v letech 1977 – 1980.

 

V té době museli svoji činnost v Památníku ukončit pod tlakem komunistického aparátu. Po převratu v roce 1989 na své angažmá v letech 70.tých navázali a vraceli se s projekty již jako solitéři. Nebyly to návraty formální.  Po rozpadu totalitních režimů byla odtajněna řada skutečností, které změnily pohled na průběh válečného konfliktu v mnoha souvislostech a byly důvodem k další reflexi.

 

Jiří Sozanský a Ivan Bukovský mají své důvody se v roce 2015 k oslavám ukončení II. svět. války připojit, protože jde o téma, které je provází celý umělecký život a kterému se systematicky věnují. Garantem projektu bude občanské sdružení Symposion, kurátorem Jiří T. Kotalík.

 

„…a na troskách ghetta budeme se smát…“

9. – 30. června 2015

předsálí kina Muzea ghetta Terezín

výstava bude zahájena vyhlášením výsledků soutěže, které se bude konat 9.6.2015 od 13 hod. v kinosále Muzea ghetta

výstava soutěžních studentských prací

 

Svatopluk Klimeš

9. července – 31. října 2015

předsálí kina Muzea ghetta Terezín

výstava bude zahájena vernisáží, která se bude konat 9.7.2015 od 14 hod. v předsálí kina Muzea ghetta

výtvarná výstava

 

Doplňující a upřesňující informace jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Památníku Terezín v sekci „Aktuálně-Výstavy“, resp. „Aktuálně-Akce“:

http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/aktualne/vystavy-2, resp. http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/aktualne/akce-2