17. listopad - Hlávkova kolej

28.11.2016 08:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený pane 1. místopředsedo vlády ČR, vážení ostatní ústavní, státní a obecní představitelé, vážení představitelé Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, vážení představitelé českých vysokých škol, vážení přítomní studenti včetně studentů
17. listopadu 1939, vážení ostatní hosté, dámy a pánové!

Na úvod mi dovolte, abych vás všechny pozdravil jménem všech členů Českého svazu bojovníků za svobodu, které zde z pověření předsednictva Ústředního výboru ČSBS zastupuji. Svůj projev k dnešnímu výročí začnu citací z prohlášení největšího zločince všech dob Adolfa Hitlera, které pronesl na strategické poradě v jeho sídle, po pražské demonstraci k výročí vzniku Československé republiky dne 28. října 1939 a při níž byl zastřelen dělník Václav Sedláček a po pohřbu studenta medicíny Jana Opletala dne
15. listopadu 1939, který byl při demonstraci 28. října 1939 smrtelně zraněn.

Cituji - "Lituji, že jsme s Čechy nenaložili jako s Poláky. Události 28. října a 15. listopadu ukazují, že Češi nezasluhují jiný osud. Z toho důvodu nařizuji: Zastavení českých vysokých škol na tři roky. Jakékoliv demonstrace dát ihned potlačit. Nebudu se ostýchat do ulic postavit třeba i děla. Do každého hloučku se bude střílet kulomety. Bude-li ještě nějaká demonstrace, srovnám Prahu se zemí."

Studenti byli vyhnáni z vysokoškolských kolejí i domovů a byli soustředěni v Ruzyňských kasárnách v Praze. Za každého Němce, který byl při demonstracích zraněn, byli zavražděni tři čeští studentští funkcionáři, celkem tedy devět mladých Čechů. Ostatní studenti pak byli odvezeni do koncentráku Sachsenhausen - Oranienburg nedaleko Berlína. Na zásah protektorátního státního prezidenta E. Háchy, byla do konce roku 1942 většina českých studentů ze Sachsenhausenu propuštěna, poslední studenti pak v lednu 1943. V nelidských podmínkách koncentračního tábora jich zahynulo 35.

O "událostech" se nesmělo referovat v říšských médiích a český rozhlas směl zprávu o tomto brutálním útoku proti české inteligenci vysílat toliko v češtině. České vysoké školy byly "dočasně" uzavřeny na 3 roky - ve skutečnosti se neměly již nikdy znovu otevřít.

Den 17. listopad jako Mezinárodní den studentstva byl vyhlášen 16. listopadu 1941 v Londýně za účasti představitelů studentů z 26 zemí, k připomenutí si uzavření českých vysokých škol německými nacisty v Čechách a na Moravě dne 17. 11. 1939. Iniciátorem byl Ústřední svaz čs. studentstva, který byl po jeho zániku v okupované Praze, obnoven v roce 1940 čs. studenty sloužícími v čs. vojenských jednotkách ve Velké Británii. Jedná se o jediný mezinárodní svátek, který má český původ. V roce 1942 se k tomuto prohlášení přihlásil i mezinárodní sjezd studentů ve Washingtonu, kde byli zastoupeni delegáti více než 50 zemí světa. Od té doby se 17. listopad začal slavit v celém svobodném světě.

Z českých kalendářů byl Mezinárodní den studentstva bohužel vymazán. A nejen to, v českých kalendářích se dne 17. listopadu vůbec neobjevuje zmínka o studentech, jimž tento den beze sporu patří. Český svaz bojovníků za svobodu se již několik let obrací na zákonodárce ať již v Poslanecké sněmovně, nebo v Senátu Parlamentu České republiky, aby se zasadili o navrácení tohoto výrazu do českých kalendářů jako Mezinárodní den studentstva–den boje za svobodu a demokracii, a bude se o to snažit i nadále, dokud se to nepodaří.

Na studenty z roku 1939, se nesmí nikdy zapomenout.

                                                                                        Děkuji za pozornost