"...bude na úvaze správce www.stránek, zda ten který příspěvek v rubrice "naše názory zveřejní..."

 

Objevilo se několik dotazů, a to nejen členů ČSBS, jak je výše uvedená věta, provázející záměr vzniku pod-stránky "naše názory" myšlena a zda se nejedná o nějakou formu cenzury. K tomuto našim členům musím, jak jinak, podat podrobnější vysvětlení:

- jistě víte, že každý provozovatel www.stránek za ně nese svoji odpovědnost, pokud jde například o autorská práva /např. publikace těch či oněch fotografií/, porušování platných zákonů vulgaritami či hanobením hlavy státu, propagace aktivit fašisujících spolků atp. Vše je tedy hlavně o tom, aby v textu zveřejněných příspěvků nedocházelo k porušování Stanov ČSBS a aby ony zveřejněné texty byly rovněž v souladu se zákony ČR. Nic jiného nebude bránit zveřejnění, pokud onen příspěvek zašle člen ČSBS a tuto skutečnost doloží sdělením, v které oblastní organizaci našeho spolku je členem. Opakuji, jde o rubriku "naše názory" - tedy ná zory výhradně členů ČSBS! Jiné názory nebudou zde publikovány. (Je ovšem možno je zaslat k úvaze k otištění třeba periodiku Národní osvobození, či jiným tiskovinám.) Mohu ale členy ČSBS ujistit, že zatím zde  byly zveřejněny příspěvky úplně všechny, a to v plném znění!

 

MgA. Vladislav Kučík
tiskový mluvčí
 


Jak se dělá protičeská propaganda

Podívejte se, to je jejich fašistická propaganda. Nejen o TGM, ale o Benešovi,
o republice, o „sudetech“, o partyzánech, o ruské armádě atd. do nekonečna.

 Oni vždy rozšíří masovou lež v masovém médiu a my se bráníme v marginálních tiscích, vždy opožděně vyvracíme jednu lež za druhou, když už jed lži dávno působí na prosté masy čtenářů. Já se pohybuji v terénu, nebo alespoň doposud jsem se pohyboval, teď kvůli zdraví končím.  Je to boj Habešanů proti impériu boj kopí proti tankům. Stále ho vedu a mávám kopím, ale jen kopím. Oni mají tanky a bombardéry.

 

A vždy na moravském venkově slyším - a to i v odbojářských vesnicích! - byla chyba, že T.G.M rozbil Rakousko, mohli jsme se mít líp (!!!)

Ti lidé jsou za čtvrtstoletí propagandy všech těch Blesků, Reflexů, Respektů, Lidovek, MF Dnes a jiných soukromých tiskovin tak zblblí - doslova zblblí - že uplně zapomněli na historickou paměť, na založení republiky, na všecky habsburské zločiny, na to kolik lidí padlo kvůli podělanému mocnáři v I. sv. válce, jaký byl boj legionářů, dokonce v obci mé matky mi do očí vmetají lež, že legionáři byli vlastizrádci císaře pána, což je nepravda, protože jediný usurpátor bez korunovací byl Franz Josef I. a přísaha usurpátoru neplatila.

 

Teď momentálně Blesk rozšířil lež, že Češi byli dozorci vězňů v Osvětimi! To je něco tak strašného, že to nelze vypovědět. Každý znalec protektorátu a III. reichu ví, že každý, kdo podepsal přihlášení k reichu,

 a) ztratil původní národnost a dostal německou 

 b) stal se říšským Němcem a antisemitou, protože musel podepsat rasové zákony
     na ochranu krve a cti Němců!

Takže Každý Litevec, Lotyš, Polák, Ukrajinec, Čech, Slovák, Maďar, Belgičan      (Degrelle), Nor (byli ve Waffen SS, synové Knuta Hamsuna!), atd, kdo se přihlásil     k Němcům (jako třeba otec Merkelové!!!), se stal okamžitě říšským Němcem,     příslušníkem Herrenvolku, ale taky třeba musel nastoupit službu ve wehrmachtu a     ti zvláště prověření i u SS. Takoví ovšem po válce byli hledání pro vlastizradu a současně pro vojenskou velezradu prokurátory osvobozených států!!

 

A to ta prasata Blesku nenapíší - a uvedou miliony čtenářů v záměrný omyl, že Češi se podíleli na Osvětimi!!! To je taková urážka dvou mých strýců zahynulých v Osvětimi, kterou nelze vypsat, a osobně bych chtěl dát pár facek redaktoru, co to napsal a vydavatelům, co to dopustili, a ještě bych jim přidal pár ran na záda.

 

Jiří Jaroš, Nickeli


Pěkný den, vážený bratře Kašpare!

Ve spolku ČSBS, nikoliv tedy ve Svazu, dle platného Občanského zákoníku, a dle Stanov ČSBS,  rozhoduje tzv. "zastupitelská demokracie" -  v červnu loňského roku byl zvolen nový Ústřední výbor ČSBS a jeho vedení. Nu a ti všichni, členové ÚV,  zastupují širokou spolkovou základu, a tedy i Vás, jako řadového člena ČSBS. A Vaše  oblastní organizace, a tedy i Vy sám - jako její člen - jste na svojí volební konferenci  před červnovým volebním sjezdem ČSBS svého nominanta do ÚV bezesporu  delegovali. Víte tedy, kdo Vaši organizaci v Ústředním výboru ČSBS zastupuje?

Pokud se týká Vašich dotazů na paní Havlůjovou a další věci s ní související, k těm proběhlo, mimo jiné, i mimořádné prosincové zasedání Ústředního výboru. /Výstupní materiál byl publikován v našem periodiku "Národní osvobození" a je jistě k dispozici i u Vás v sekretariátu Vaší oblastní organizace./ Za Vaši oblast na tomto prosincovém mimořádném jednání ÚV byl jistě přítomen člen Ústředního výboru, a ten by, dle pravidel právě oné zastupitelské demokracie, měl informovat řadové členy o výsledcích a závěrech jednán&iacu te; - o uzavření celého případu. Měl by tedy, na Vaše požádání, informovat detailně i Vás.

Tolik snad ode mě, těším se samozřejmě na další Váš, ale vstkutku názorový - ne dotazový - příspěvek. Tedy jak se daří ve Vaší organizaci, co jste udělali dobrého k prospěchu spolkové činnosti ČSBS, či jak Vy sám vnímáte aktuální politickou-občanskou situaci naší země.

Děkuji Vám.

S přáním pěkného dne:

 

 

MgA. Vladislav Kučík
tiskový mluvčí ČSBS

 

 

-o-

 

Milé sestry a bratři!
Bratr Zdeněk Říha z mého milovaného Písecka to zde napsal správně. Ta mlhatina kolem vylučování, resp. již vyloučení ze Svazu musí být nepříjemná všem - a Jihočeši mívají rozum na správném místě. Skutečně - jasně povězte, jaký nemorální či dokonce trestný čin paní Havlůjová (ne, nejsem její obdivovatel) spáchala! Protože v tom je jádro pudla. Za názory se přece nevylučuje (doufejme!). Víte to vlastně Vy? Nebo šlo jen o okamžitý pocit, potřebu s ní "zatočit"? Ani řádky bratra plukovníka Kulfánka (kterého si už léta vážím a on to ví) myslím nějaký těžký faul otevřeně nepojmenovávají. Takže znovu - proč?
S pozdravem 
Václav Kašpar-  člen čsbs


 

 

diskusní příspěvek: Jméno z pomníku

V únoru tohoto roku je to rovných 100 let od narození Maxmiliána Černého..Kdo byl tento člověk,kterého jméno si mohou přečíst pouze obyvatelé Nového Hradce Králové,neboť jen  tady je uvedeno,spolu s dalšími jmény,na pomníku obětem 2.sv.války.Maxim Černý se narodil 17.2.1917 v Sant Gallenu ve Švýcarsku.Jeho rodiče se spolu s ostatními dětmi přistěhovali do Čech v r. 1920.V HK Maxim vychodil obecnou a měšťanskou školu a po vyučení se brašnářem-ozdobníkem,odešel po čase pracovat do Prahy.Tady v r.1936 požádal o pas a přes Švýcarsko a Francii odjel do Španělska,aby jako interbrigadista po boku Lidové fronty, bojoval proti Frankovi a fašistům z Německa a Itáli e,kteří ho podporovali.Zařazen byl do kulometné roty praporu Masaryk,později praporu  Divizionário.V bojích u Tortosy byl v dubnu 1938 raněn,ale vrátil se na frontu.Po porážce Španělska a  internaci v táboře Gurs,vstoupil do nově se vytvořené čs.vojenské jednotky ve Francii
a účastnil se dalších bojů.Po obsazení Francii byl v jihofrancouzském Agde demobilizován.Nějaký čas se léčil v nemocnici v Paříži a v dubnu 1941 byl jako člen partyzánské skupiny MOI Sever v hodnosti desátníka,vyslán do protektorátu,aby se zapojil do domácího odboje.3.listopadu 1941 byl v Praze zatčen gestapem,vězněn na Pankráci a vyšetřován v Pečkárně.Co se s Maximem dělo dále,se přes několikaleté pátrání,nepodařilo přesně zjistit.Existuje několik verzí:ubit při výslechu,sebevražda,zastřelen v Lipsku,zemřel v SS lazaretu.Jediným písemným dokladem o  jeho smrti je přípis Policejního ředitelství nár.bezpečnosti v HK,který po válce obdržela rodina.Na základě přípisu gestapa z 19.4.1943,jejich syn zahynul v koncentračním táboře.Tak je to uvedeno i na zmiňovaném pomníku.Jak a kde tedy život 25ti letého Maxima skončil,se už asi nedopátráme.Je ale třeba na něj vzpomínat jako na statečného mladého člověka,který byl přesvědčen,že proti fašismu je třeba bojovat.

                                                                                                       

                                                                                    Václav   Černý   

                                                                                    člen ZO ČSBS Olomouc-Nová Ulice                                                                     ;           

=


reakce tiskového mluvčího Vl.Kučíka na diskusní příspěvek Zd. Říhy - ZO ČSBS Písek

 

K příspěvku se jistě vyjádří místopředseda E. Kulfánek, já jen za sebe sděluji, že o tom, jak pracují česká media obecně, a jak je třeba se v nich orientovat, jako občan ČR i třeba jako člen ČSBS, jsem napsal zásadnější článek "Jak vnímat média", který byl zveřejněn v čísle 2/2017, na straně 3, našeho periodika "Národní osvobození."

 


Dobrý den.

Musím reagovat na článek bratra Emila Kulfánka. Stále  je nám sdělováno, že Gabriela Havlůjová a další vyloučení členové a zrušené organizace,  kritizovaly vedení ÚV ČSBS, nechovaly se řádně dle Stanov ČSBS, apod., Ale my řadoví členové dole v ZO  nevíme o co konkrétně běželo.. Sdělte nám na webu co paní Havůjové říkala, jak se vyjadřovala, kam směřovala její kritika k hospodaření spolku, k jednotlivým členům ÚV, ať si můžeme udělat jasný - ucelený obrázek o tom, co se vlastně stalo.

Po mediální masáži v České televize ( 3 x v pořadu"168 hodin") v závěru loňského roku máme jako spolek obraz ve společnosti hodně pošramocený. Lidé  se nás ptají, co se v našem spolku děje a my dole v ZO nejsme schopni jim odpovědět -  říkáme,  že nic nevíme. Asi jsme čekali, že kritizované osoby  v České televizi řeknou členům ČSBS něco na svoji obhajobu prostřednictvím našeho periodika Národní osvobození a webu, což se zatím nestalo....

 

S pozdravem

Zdeněk Říha, místopředseda ZO ČSBS Písek,

 

 

Byla zřízena nová podstránka „Naše názory“

 

 

Na internetových stránkách ČSBS www.zasvobodu.cz  byla zřízena nová podstránka, s titulem: „Naše názory.“ ( Prvním přispěvatelem se stal, symbolicky, 1. místopředseda ČSBS Emil Kulfánek.)  Stránka je ale otevřena nejen členům vedení ČSBS, ústřednímu výboru, ale i řadovým členům ČSBS! Jde o to, abychom pohotověji uměli diskutovat a zveřejňovat svoje názory a stanoviska, abychom se učili citlivě vnímat a klíčovat média a jejich svět, a být i sami mediálně aktivní. Maximálně na půl strany běžného formátu, tedy stručně a věcně, pište prosím svoje názory, postřehy, připomínky, a to nejen k vnitro-spolkovému životu ČSBS, ale i o obecným tématům našeho života. A vždy k svému jménu přidejte informaci, z jaké oblastní organizaci ČSBS jste. Chceme na podstránce „Naše názory“ prezentovat výhradně členskou základnu.

Bylo by dobré mít v naší Ústavě možnost k osobní obraně i obraně země vlastnit střelnou zbraň? Čemu slouží atak šéfa Jazzové sekce Karla Srba ze strany českého premiéra? Co lze očekávat po prvních sto dnech vládnutí od nového amerického prezidenta? Bojíte se nové letní vlny migrace a proč?  Jaké starosti máte s prací ČSBS ve své oblasti? Co se vám povedlo, co naopak nikoliv. Umíte oslovit svojí prací a aktivitami mladou generaci, středoškoláky a učně? 

Desítky, ba stovky otázek mohou být nastoleny k prezentaci vás, členů ČSBS, na podstránce www.zasvobodu.cz  „Naše názory“. A jak jinak, bude na úvaze správce internetových stránek, zda ten který příspěvek zveřejní. Maximální snahou ale bude „zavěsit“ na podstránku „Naše názory“ co nejvíce od vás zaslaných příspěvků! Svoje texty posílejte prosím výhradně e-mailem na adresu: csbs.mluvci@centrum.cz  Redakce periodika „Národní osvobození“ bude samozřejmě „Naše názory“ pročítat a rozhodne, který příspěvek případně zveřejní také v tištěné podobě, k posouzení - ke čtení pro všechny svoje čtenáře.

 

Vladislav Kučík

tiskový mluvčí ČSBS

 

 

 

 

Odkaz českého odboje

Končí leden 2017 a již více než dva měsíce se prezentuje mezi spolky zabývajícími se připomínáním boje Čechů a Slováků za národní samostatnost a bojem za osvobození z německé nacistické okupace spolek nový s názvem: „Spolek pro zachování odkazu českého odboje“. Zařadil se tak mezi spolky v ČR zabývající se obdobnou tématikou, z nichž cca šest při svých aktivitách spolupracuje též s Ministerstvem obrany ČR. Zde bych mohl projevit radost, že se rozrůstají řady občanů ČR, kteří si chtějí připomínat slavnou českou historii a boj našich předků za národní svobodu. Žel ale tomu tak není.

Nový spolek koncem roku 2016 založila spolu se svými přívrženci 31letá Gabriela Havlůjová, historička, která 10 let působila ve funkci předsedkyně jedné z okresních organizací Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS). Byla však, v souladu se Stanovami ČSBS většinou hlasů členů Ústředního výboru ČSBS z řad našeho spolku vyloučena, protože se dlouhodobě neztotožňovala s jeho zaměřením. Se svými názory ve vrcholovém orgánu ČSBS složeném ze zástupců 70 oblastních (okresních) organizací ČSBS byla ve velmi výrazné menšině, jak sama přiznala v jednom ze svých veřejných rozhovorů -  kde se, s podporou od masmédií až nevídanou, snaží pro českou společnost vystupovat jako klíčová morální autorita.

Jaká je v krátké době existence nového spolku realita jeho práce. Prozatím se činnost jeho představitelů zaměřuje zejména na boj proti ČSBS, při němž je používána metoda šíření nepravdivých informací podle zásady 100x opakovaná lež se stává pravdou. Tou zásadní lží je, že se ČSBS rozpadá. Opak je však pravdou.
Do ČSBS vstupují noví členové! Zatímco na jedné straně 100 členů z ČSBS vystoupilo, jak je médii proklamováno, tak na druhé straně 100 nových členů do ČSBS vstoupilo. To není zbožné přání, to jsou fakta, která lze doložit.

Faktem také je, že mezi některými členy ČSBS nalezla Gabriela Havlůjová podporu – a jedná se i o výrazné osobnosti, jako je např. zasloužilý válečný veterán plk. v.v. Pavel Vranský, jeden z nejstarších zakladatelů ČSBS. Ten je ovšem také spolutvůrcem současného ekonomického systému ČSBS, vznikajícího po roce 1990. A nyní to, co osobně přes dvě desítky let spolutvořil, ostře napadá.

V této souvislosti je zajímavá reakce na zprávu zveřejněnou v médiích počátkem roku 2017, že by Nejvyšší kontrolní úřad přeci jen na výzvu Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, mohl provést kontrolu hospodaření ČSBS. V reakci na tuto zprávu Gabriela Havlůjová najednou mění svou rétoriku a veřejně sděluje, že věří, že účetnictví ČSBS je v pořádku, že upozorňovala na nehospodárnost. Někteří podporovatelé a přívrženci paní Havlůjové, kteří proklamovali morální důvody svého vystoupení z ČSBS, si hospodárnost vysvětlují ponecháním svých nezletilých dětí v ČSBS proto, aby ony mohly z důvodu svého členství v ČSBS využívat slevy v prostředcích veřejné hromadné dopravy. Jaké pokrytectví!

Jednou z posledních lží, kterou paní Havlůjová prezentovala ve svém rozhovoru zveřejněném dne 15. ledna 2017 je, že ČSBS odmítal připomínání si příslušníka čs. legií v Rusku, pozdějšího čs. armádního generála Sergeje Vojcechovského a čs. příslušníka legií v Rusku plk. Bohumila Boreckého. Jistě, Ústřední výbor ČSBS neměl a nemá v plánech své činnosti zahrnuto připomínání si památky uvedených příslušníků čs. legií v Rusku, neboť tímto připomínáním se zabývala (a zabývá) Československá obec legionářská, s níž ČSBS na organizaci připomínání si významných výročí národního boje za svobodu úzce spolupracuje. Zejména na oblastní úrovni. Ve vedení ČSBS nebyl a není nikdo, kdo by bránil paní Havlůjové, nebo komukoliv jinému z ČSBS, v účasti na vzpomínce na uvedené čs. legionáře a pozdější významné představitele protinacistického odboje.

Mohl bych pokračovat a upozorňovat na další nepravdy a lži, kterými Gabriela Havlůjová zásobuje média, např., že se ČSBS člení na „buňky“ atp., nechci však zde svádět s novým spolkem, který se chce zabývat odkazem českého odboje, jakýkoliv boj ve stylu, v jakém tento spolek v čele s paní Havlůjovou, zatím vede boj proti  ČSBS. Jde mě o to, abych některým představitelům tohoto spolku nastavil ono věčné – pravdivé zrcadlo. V Písmu svatém je řečeno: „kdo jsi bez viny, hoď kamenem“. Ve vskutku nepřátelském (bratrovražedném) boji, který je novým spolkem vyvoláván, těch „kamenů“ proti ČSBS bylo v krátké době hozeno již hodně. Pohrobci nacistů v České republice musejí mít radost.  

Nemělo by proto nakonec smysl, za přispění Odboru pro válečné veterány Sekce právní Ministerstva obrany ČR, který má činnost spolků zabývajících se připomínáním odkazu českého odboje sjednocovat,ony „kameny“ odložit a začít stavět, každý svou část společné stavby? A nastolit mírovou spolupráci obdobnou té s jakou se různorodé české politické síly v březnu 1939 zahajující boj proti německé nacistické okupaci, dokázali počátkem roku 1945 sjednotit v tomto boji v rámci České národní rady.

                                                                Ing. Emil Kulfánek

                                                                 1. místopředseda ÚV ČSBS

 

 

Naše názory