Novinky

Národní Osvobození nově ke stažení

26.06.2012 18:57
Vážení čtenáři a příznivci Národního Osvobození, od čísla 13, které vyšlo 20. června 2012, si můžete pravidelně prohlížet aktuální i starší čísla v pdf v odkazu Národní Osvobození/Noviny ke stažení.

Děkovné dopisy ředitelce památníku Ravensbrück a Berlínské nadace

20.06.2012 20:36
Dne 14. června 2012 byla v bývalém koncentračním táboře Ravensbrück odhalena pamětní deska lidickým ženám, které tam toho dne před 70 lety byly nacisty transportovány z vypálených Lidic. Dopisy jsou poděkováním za vřelé přijetí lidických občanů ředitelkou tamního památníku a do Berlína...

Vyprávím dětem o Lidicích

11.06.2012 20:07
Rozhovor s Jiřím Pitínem, místopředsedou OV ČSBS v Praze 4 - "lidickým dítětem" v Haló novinách, které vyšly 8. června 2012 si můžete otevřít zde.

Toto gesto oceňujeme

11.06.2012 19:04
Dopis, který v předvečer 70. výročí lidické tragédie prezident Spolkové republiky Německo Joachim Gauck zaslal českému prezidentu Václavu Klausovi je gestem, jehož si nesmírně vážíme. Členové Českého svazu bojovníků za svobodu, který sdružuje účastníky národního boje za osvobození ve druhé...

Pátráme po informacích po Josefu Hejdovi

04.06.2012 17:18
  Najde se někdo, kdo by mohl podat informace o Josefu Hejdovi, vězněném v KT Buchenwald (délka věznění přibližně 1-1,5 roku, není známo přesné datum uvěznění - cca konec roku 1943 až1944). Ke konci války absolvoval pochod smrti. Byl spoluvězněm a znali se osobně s pozdějším hercem...

Informace o zveřejnění digitalizovaných matrik židovských náboženských obcí v Česku

01.06.2012 17:26
Dovolujeme si Vás informovat o zveřejnění digitalizovaných matrik židovských náboženských obcí v Česku (téměř 65 tisíc stran).   - informace: http://www.nacr.cz/C-Fondy/zm.aspx - digitalizované archiválie: http://www.badatelna.cz/fond/1073   Současně byly zveřejněny...

Historik k výročí zabití Heydricha: Českému národu hrozí zánik

23.05.2012 19:19
Rozhovor Tragický konec, vyhlazení a asimilaci předpovídá českému národu jeden z nejvýznamnějších českých historiků a znalců novodobých národních dějin Jaroslav Čvančara. Podle tohoto skauta a hudebníka skupiny Taxmeni za tím stojí snahy Německa relativizovat své válečné zločiny. Do tohoto...

Obracíme se na možné pamětníky …

21.05.2012 09:49
Obracíme se na možné pamětníky či jejich potomky o pomoc při získávání dalších informací o případu spojeném s poslechem čs. rozhlasového vysílání z Londýna v obci Myslovice u Klatov v letech 1940-1942 a s osudy Josefy Vejlupka, který bojoval jako letec v čs. jednotce v Anglii. Během roku 1942...

Dopis předsedy ČSBS prezidentovi České republiky

17.04.2012 17:57
  V Praze dne 11. dubna 2012   Vážený pane prezidente, obracím se na Vás s naléhavou prosbou o pomoc. Věřím, že po přečetní následujících řádků najdete pochopení pro znepokojení členů ČSBS a zejména bývalých odbojářů. V současné době se v muzeu v Ústí n/Labem...

Tiskovka nejen o knize Cui bono restituce

10.04.2012 14:02
Český svaz bojovníků za svobodu uspořádal 21. března 2012 v sekretariátu předsedy tiskovou konferenci o knize Cui bono restituce. O kauze Salm a o sepsání zmíněné publikace na základě dokladů, získaných od státu, promluvila ředitelka Muzea Blansko Mgr. Eva Nečasová, redaktorka...
<< 66 | 67 | 68 | 69 | 70 >>